Samostatné zárubne

Samostatné obložkové zárubne slepé, alebo zárubne – tunel sú obložkové zárubne bez možností inštalovať do nich interiérové dvere. Esteticky obkladajú len čistý stavebný otvor.